• 15 Sản Phẩm/Trang
  • 30 Sản Phẩm/Trang
  • 60 Sản Phẩm/Trang
  • Xem Tất Cả
  • Sắp Xếp Theo
  • Tiêu Đề A-Z
  • Tiêu Đề Z-A
  • Mô Tả A-Z
  • Mô Tả Z-A

- Tên sản phẩm : Giấy In nhiệt K57

- Đường kính ngoài : 45mm

- Khổ giấy: 57mm

- Đường kính lõi trong của giấy là 13mm

- Đóng gói: 1 thùng/100 cuộn

- Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy

- Bọc giấy bạc chống ẩm

1,214 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Đường kính: 45mm

- Khổ giấy k80

- Đường kính lõi trong của giấy là 13mm

- Đóng gói: 1 thùng/40 cuộn

994 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Bill K44

- Đường kính: 45mm

- Khổ giấy k44

- Đường kính lõi trong của giấy là 13mm

- Đóng gói: 1 thùng/100 cuộn

1,406 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 80x80mm (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Kích thước giấy: chiều ngang 80mm 

- Đường kính ngoài cuộn giấy : ϕ80mm

- Lõi giấy: Đường kính trong : 13mm, đường kính ngoài 17mm

-  Số liên: 1 liên

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn 

768 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 80x75 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Khổ giấy: rộng 80mm

- Đường kính: Ø 75mm (cuộn giấy)

- Đường kính lõi nhựa: trong 13mm, ngoài 17mm

- Số liên: 1 liên

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn 

833 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 80x65 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Khổ giấy: rộng 80mm

- Đường kính: Ø 65mm (cuộn giấy)

- Đường kính lõi nhựa: trong 13mm, ngoài 17mm

- Số liên: 1 liên

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn

848 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 110x45 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Đường kính ngoài cuộn giấy : ϕ45mm

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Thùng : 100 cuộn 

815 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 80x45 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Khổ giấy: rộng 80mm

- Đường kính: Ø 45mm (cuộn giấy)

- Đường kính lõi nhựa: trong 13mm, ngoài 17mm

- Số liên: 1 liên

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn 

931 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 75x45 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Bề rộng khổ giấy: 75mm

- Đường kính ngoài cuộn giấy : ϕ45mm

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Số liên : 1 liên

- Thùng : 100 cuộn 

787 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 57x45 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Bề rộng khổ giấy: 57mm

- Đường kính ngoài cuộn giấy : ϕ45mm

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Thùng: 100 cuộn 

696 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 57x38 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Bề rộng khổ giấy: 57mm

- Đường kính ngoài cuộn giấy : ϕ38mm

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Thùng : 100 cuộn 

742 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 57x30 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Bề rộng khổ giấy: 57mm

- Đường kính ngoài cuộn giấy : ϕ30mm

- Lõi giấy: Đường kính trong : 13mm, đường kính ngoài 17mm

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Thùng : 100 cuộn 

833 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 75x48 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Bề rộng khổ giấy: 75mm

- Số liên: 1 liên

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn

782 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 80x50 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Khổ giấy: rộng 80mm - 50mm

- Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn 

795 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 75x50 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Bề rộng khổ giấy: 75mm

-  Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Số liên : 1 liên

- Thùng : 100 cuộn 

817 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy In Nhiệt (Bill) 80x57 phi (65gm2)

- Định lượng: 65gms

- Khổ giấy: rộng 80mm - 57mm

- Độ dài: 30m

- Được bọc trong giấy bạc nhằm tránh bụi và hư hỏng. Độ trắng sáng tốt.

- Chất liệu: Giấy in nhiệt

- Công nghệ: Nhật bản không gây mòn đầu in

- Thùng : 100 cuộn 

898 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Tên sản phẩm: Giấy in nhiệt HAMY k80x80mm

Thương hiệu : Hamy

Độ rộng cuộn giấy: 80mm

Đường kính ngoài cuộn giấy: 80mm

Lõi nhựa: lõi trong 13mm, lõi ngoài 17mm

 

782 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Tên sản phẩm: Giấy in nhiệt HAMY k80x65mm

Thương hiệu : Hamy

Độ rộng cuộn giấy: 80mm

Đường kính ngoài cuộn giấy: 65mm

Lõi nhựa: lõi trong 13mm, lõi ngoài 17mm

Đơn vị tính: Cuộn

Quy cách: 100 cuộn/ thùng

Mục đích sử dụng: Dùng để in hóa đơn, in bill thanh toán cho khách hàng

701 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Thương hiệu: Hà My

- Kích thước: K80x57mm

- Đơn vị tính: Cuộn

- Quy cách: 100 cuộn/ thùng

- Mục đích sử dụng: Dùng để in hóa đơn, in bill thanh toán cho khách hàng

1,401 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy in nhiệt HAMY k80x45mm

- Thương hiệu: Hà My

- Kích thước: K80x45mm

- Đơn vị tính: Cuộn

- Quy cách: 100 cuộn/ thùng

- Mục đích sử dụng: Dùng để in hóa đơn, in bill thanh toán cho khách hàng

1,549 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy in nhiệt HAMY k75x45mm

- Thương hiệu: Hà My

- Kích thước: K75x45mm

- Đơn vị tính: Cuộn

- Quy cách: 100 cuộn/ thùng

- Mục đích sử dụng: Dùng để in hóa đơn, in bill thanh toán cho khách hàng

1,478 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

- Tên sản phẩm: Giấy in nhiệt HAMY k57x45mm

- Thương hiệu: Hà My

- Kích thước: K57x45mm

- Đơn vị tính: Cuộn

- Quy cách: 100 cuộn/ thùng

- Mục đích sử dụng: Dùng để in hóa đơn, in bill thanh toán cho khách hàng

1,364 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy

Cung cấp giấy in nhiệt, giấy in bill giá tốt, chiếc khấu cao HCM

Giấy in bill, giấy in hóa đơn hiện nay là loại giấy in nhiệt, sử dụng với mục đích để làm hóa đơn tại các nơi kinh doanh, chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn, karaoke, quán ăn, cafe, sử dụng để in vé tàu, xe, biên nhận (ATM ngân hàng),…

Giấy in nhiệt là gì?

Giấy in nhiệt có tên tiếng anh là “thermal paper” là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Bề mặt của giấy được bao phủ một hỗn hợp rắn của một loại thuốc nhuộm và một bề mặt thích hợp. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu và hiển thị những gì cần in như chữ, hình ảnh.

Cấu tạo chung của giấy in nhiệt

Qua thông tin chắc lọc từ nhiều nguồn khác nhau, giayinvanphong.com đã thu nhập và tìm hiểu được cấu tạo chung của giấy in nhiệt Bao gồm nhiều lớp khác nhau như sau: lớp bảo vệ ngoài, lớp phủ nhạy nhiệt, lớp sơn cách điện, lớp giấy cơ bản.

– Lớp bảo vệ ngoài:

Lớp bảo vệ ngoài chính là lớp đầu tiên, nhằm bảo vệ các hình ảnh hay các thông tin trên giấy in nhiệt không bị biến đổi khi môi trường thay đổi, đem lại hình ảnh và các chức năng in của giấy không bị ảnh hưởng ngay cả lúc trước và sau khi in.

– Lớp phủ nhạy nhiệt:

Lớp phủ nhạy nhiệt nằm sau lớp bảo vệ ngoài, chúng sẽ phủ một lớp hóa học, khi được tiếp xúc với nhiệt độ sẽ bị biến đổi thành màu đen, hiển thị lên những thông tin in của người dùng.

– Lớp sơn cách điện:

Lớp sơn cách điện mang lại thông tin, hình ảnh và độ sáng của chúng được hiển thị tốt hơn và đẹp hơn khi in.

– Lớp giấy cơ bản:

Lớp giấy cơ bản là lớp giấy thường mà chúng ta hay nhìn thấy. Những lớp sơn, lớp nhiệt và lớp bảo vệ được phủ trên lớp giấy cơ bản này. Chúng có độ dày nhất định và quyết định đến chất lượng sản phẩm sau khi in ra.

Lợi ích chung khi dùng giấy in nhiệt, giấy in bill

Điểm đặc biệt của giấy in nhiệt đó là rõ ràng, sắc nét, không mờ, không nhòe và còn có những lợi ích sau đây.

Tiết kiệm giấy

Giảm thiểu được thời gian thay thế giấy, chi phí lao động. Vì giấy thiết kế mỏng hơn giấy in kim gấp khoảng 3 lần, giấy vô cùng chắc chắn sử dụng sẽ được lâu hơn.

Thời gian giao dịch nhanh hơn

tốc độ in khá nhanh, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy, chắc chắc mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng

Giấy in nhiệt có tác dụng bảo vệ đầu in rất tốt, có độ bền cao hơn, ít đòi hỏi bảo trì hơn và nên sử dụng liên tục trong nhiều giờ đồng hồ mà không gặp trục trặc.

Không gây tiếng ồn

Giấy in nhiệt thì thời gian tính chỉ bằng giây và tiếng ồn ở mức rất thấp.

Giấy in nhiệt, giấy in bill giá rẻ tại Sang Hà

Giấy in nhiệt, giấy in bill giá rẻ tại Sang Hà được cắt, xả theo nhiều khổ đặc thù và khổ thông dụng khác nhau như với nguyên liệu giấy chất lượng cao. Giấy in nhiệt giá rẻ TPHCM phù hợp với hầu hết tất cả các loại máy in bill hiện nay trên thị trường: Epson PRP 085, PRP 058, TAWA 085, Citizen, Topcash, Casio, máy ATM, hệ thống POS, máy móc y tế, máy tính tiền, máy in mã vạch, máy fax,..

Các loại giấy in nhiệt, in bill hiện nay

Sản phẩm giấy in nhiệt chúng tôi đa dạng và phong phú.  Bao gồm 2 loại chính là giấy in nhiệt k80 và giấy in nhiệt k57. Có thể nói đây là 2 khổ giấy thông dụng chuyên dùng cho việc in hóa đơn bán lẻ.

Giấy in nhiệt k80

Giấy in nhiệt k80 là loại giấy in hóa đơn 1 liên, là chiều rộng của hóa đơn in ra dài 80mm dùng trong các siêu thị, cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng sách.

Giấy in nhiệt k80

Giấy in nhiệt k80

Giấy in nhiệt k57

Giấy in nhiệt k57 chuyên dùng cho việc in hóa đơn bán lẻ với kích thước 57mm, đây là loại giấy in hóa đơn 1 liên, in hóa đơn bán lẻ từ máy tính tiền casio, các máy in hóa đơn khổ nhỏ. Ngoài ra nó cũng có thể dùng để in hóa đơn thẻ game, in hóa đơn tiền điện,…

Giấy in nhiệt k57

Giấy in nhiệt k57

Một số đường kính (Ø) thông dụng trong giấy in nhiệt như 30mm hoặc Ø38mm, Ø45mmØ65mm, Ø80mm thậm chí Ø90mm.

Tùy vào nhu cầu in hóa đơn của mỗi quý khách mà lựa chọn cho mình khổ giấy cũng như đường kính sao cho phù hợp. Nếu khách hàng nào đang có nhu cầu mua giấy in bill, giấy in nhiệt và muốn tư vấn cụ thể, xin vui lòng liên hệ với Sang Hà ngay hôm nay để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn. Hotline 093.4567.402.

Dịch vụ tốt khi mua giấy in nhiệt, giấy in bill tại Sang Hà

Sang Hà là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp giấy in văn phòng và các mặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ, uy tín hoạt động trên 10 năm. Đi kèm với nhiều ưu đãi cho mọi khách hàng.

Mua giấy in nhiệt, giấy in bill TPHCM quý khách sẽ được chúng tôi hỗ trợ miễn phí ship. Cam kết rằng những sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều chính hãng, chiết khấu cao khi mua sỉ.

Sở hữu đội ngũ chuyên nghiệp luôn lắng nghe thấu hiểu quý khách hàng, cũng là sự hài lòng khi các khách hàng đến đây.

Mời bạn tham khảo thêm sản phẩm khác: giấy ghi chú